Hệ thống sachquytrinh.com được cấu trúc như sau:

Tổ chức 3 chuyên mục lớn: Ngành nghề, giải pháp và Vị trí trong doanh nghiệp. Trong mỗi chuyên mục này có các mục nhỏ chi tiết hơn tương ứng:

I. Ngành nghề:

 1. Sản xuất
 2. Thương mại dịch vụ
 3. Tài chính
 4. Dịch vụ tiện ích

II. Giải pháp

 1. Giải pháp BI
 2. Giải pháp CRM
 3. Giải pháp cổng thông tin (Portal)
 4. Giải pháp ERP
 5. Giải pháp hạ tầng CNTT
 6. Giải pháp PLM

III. Vị trí

 1. Ban Giám Đốc
 2. Tài chính kế toán
 3. Kinh doanh
 4. Kế hoạch mua hàng
 5. Marketing
 6. IT
 7. Nhân sự tiền lương
 8. Sản xuất
 9. Chuổi cung ứng
 10. Dịch vụ khách hàng
 11. Bộ phần nghiên cứu và phát triển (R&D)

Trong mỗi danh mục này tùy thuộc vào tính chất mà có thể chia chi tiết thêm nữa:

 1. Sản xuất: Bao Bì, Nhựa, Hóa chất, thủy sản, Máy móc thiết bị…
 2. Dịch vụ: Bất động sản, du lịch, Giáo Dục đào tạo, Logistics…
 3. Tài chính: Ngân hàng, Quỹ Đầu Tư, Chứng khoán
 4. Dịch vụ công: Điện , Nước, dịch vụ tiện ích…
 5. Trong giải pháp ERP: Mua hàng, bán hàng, quản lý Kho vật tư, tài chính kế toán, sản xuất, nhân sự tiền lương…

Mỗi ebook có thể thuộc 1 hoặc nhiều danh mục (category).