Bộ Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp

210.000260.000

Thông điệp mà Bộ sổ tay nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi:

1.Giúp chủ doanh nghiệp hiểu được giải pháp ERP là gì?
2. Áp dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp như thế nào?
3. Lợi ích của cụ thể của giải pháp ERP gồm những gì?
4. Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh?
5. Xác định rủi ro và thách thức khi đầu tư giải pháp ERP đồng thời đề xuất phương án phòng ngừa để đầu tư thành công.

Read more