Tập 1 Bán hàng thu tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Tập1 Bán hàng thu tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Là Người quản lý , bạn có thường xuyên đau đầu doanh số không đạt, vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn? phần công nợ của khách hàng luôn thu chậm ???

Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào? Quyển tập 1 sẽ trình bày chi tiết các quy trình hoạt động cũng như các bút toán hạch toán của quy trình kinh doanh.

280.000

Thông tin Sách

Số Trang

39

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

08/2015

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Tập 1 Trình bày về quy trình Bán hàng thu tiền- Trong bộ tài liệu :Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Nội dung gồm:
I. TỔNG THỂ VỀ BÁN HÀNG
1. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ
2. CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
3. QUY TRÌNH TỔNG THỂ
4. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
4.1. Phê duyệt
4.2. Định dạng trước
4.3. Báo cáo bất thường
4.4. Bảo vệ tài sản
4.5. Bất kiêm nhiệm
4.6. Sử dụng chỉ tiêu
4.7. Đối chiếu
4.8. Kiểm tra & theo dõi
II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT BÁN HÀNG
1. ĐƠN HÀNG BÁN
1.1. Quy trình
1.2. Mô tả nghiệp vụ
1.3. Quy trình kiểm soát nội bộ
2. GIAO HÀNG
2.1. Quy trình
2.2. Mô tả nghiệp vụ
2.3. Quy trình kiểm soát nội bộ
3. GHI NHẬN DOANH THU
3.1. Quy trình
3.2. Mô tả nghiệp vụ
3.3. Quy trình kiểm soát nội bộ
4. THU HỒI CÔNG NỢ
4.1. Quy trình
4.2. Mô tả nghiệp vụ
4.3. Quy trình kiểm soát nội bộ
5. BÁO CÁO BÁN HÀNG VÀ ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
5.1. Quy trình
5.2. Mô tả nghiệp vụ
5.3. Quy trình kiểm soát nội bộ
6. HOA HỒNG BÁN HÀNG
6.1. Quy trình
6.2. Mô tả nghiệp vụ
6.3. Quy trình kiểm soát nội bộ
7. THU HỒI CÔNG NỢ QUÁ HẠN
7.1. Quy trình
7.2. Mô tả nghiệp vụ
7.3. Quy trình kiểm soát nội bộ
8. HÀNG BÁN TRẢ LẠI, GIẢM GIÁ HÀNG BÁN
8.1. Quy trình
8.2. Mô tả nghiệp vụ
8.3. Quy trình kiểm soát nội bộ
III. MÔ TẢ CÁC NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG VÀ CÁC BÚT TOÁN ĐỊNH KHOẢN
1. BÁN HÀNG THEO BÁO GIÁ
1.1. Mô tả nghiệp vụ
1.2. Bút toán định khoản
2. BÁN HÀNG THEO HỢP ĐỒNG
2.1. Mô tả nghiệp vụ
2.2. Bút toán định khoản
3. BÁN HÀNG HÓA DỊCH VỤ, TRONG NƯỚC CHƯA THU TIỀN
3.1. Mô tả nghiệp vụ
3.2. Bút toán định khoản
4. BÁN HÀNG HÓA DỊCH VỤ TRONG NƯỚC THU TIỀN NGAY
4.1. Mô tả nghiệp vụ
4.2. Bút toán định khoản
5. BÁN HÀNG XUẤT KHẨU
5.1. Mô tả nghiệp vụ
5.2. Bút toán định khoản
6 BÁN HÀNG THÔNG QUA CÁC ĐẠI LÝ
6.1. Mô tả nghiệp vụ
6.2. Bút toán định khoản
7. BÁN HÀNG DO NHẬN LÀM ĐẠI LÝ, BÁN HƯỞNG HOA HỒNG
7.1. Mô tả nghiệp vụ
7.2. Bút toán định khoản
8. BÁN HÀNG THÔNG QUA ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC XUẤT KHẨU
9. BÁN HÀNG ĐƯỢC UỶ THÁC XUẤT KHẨU
10. GIẢM GIÁ HÀNG BÁN
10.1. Mô tả nghiệp vụ
10.2. Định khoản
11. HÀNG BÁN TRẢ LẠI
11.1. Mô tả nghiệp vụ
11.2. Định khoản

Xem Bản sample:

Comments

comments