Tập1. Đặc tả yêu cầu phân hệ Logistic gồm Mua hàng, Bán hàng và kho RFP ( Request for Proposal) cho đầu tư ERP ngành Dệt May

Tập1. Đặc tả yêu cầu phân hệ Logistic gồm Mua hàng, Bán hàng và kho RFP ( Request for Proposal) cho đầu tư ERP ngành Dệt May

Tài liệu RFP phân hệ Logistic giúp cho doanh nghiệp Dệt May biết được phạm vi yêu cầu chi tiết của các phòng ban: Mua nguyên liệu, phụ liệu, Kinh doanh Bán hàng và quản lý hàng hóa vật tư kho. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về các yêu cầu và mức độ ưu tiến của yêu cầu giúp doanh nghiệp có cơ sở xây dựng RFP một cách nhanh chóng.

500.000

Thông tin Sách

Loại file

Excel file

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

09/2015

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Các trường thông tin trong tài liệu gồm:

 1. Số thứ tự của các yêu cầu ( STT): số thư tự các yêu cầu được sắp xếp theo hình cây
 2. Thông tin yêu cầu (Requirement): thông tin chi tiết yêu cầu
 3. Độ ưu tiên của yêu cầu  (Priority): đánh mức độ ưu tiên của các yêu cầu mức độ 1 yêu cầu cao nhất cần phải có, các mức độ tiếp yêu thì độ ưu tiên giảm dần.
 4. Khả năng đáp ứng của giải pháp ( Verdor responses): có 6 mức độ đáp ứng của nhà cung cấp ứng với yêu cầu:

– SUP : được hổ trợ hoàn toàn
– MOD: để hổ trợ cần phải qua chỉnh sữa thêm
– ADD: Hổ trợ qua đối tác hoặc đối tác chỉnh sữa thêm
– PAR: Hổ trợ 1 phần trong yêu cầu
– FUR: hổ trợ trong phiên bản tiếp theo trong tương lại
– NOT: không hổ trợ

I. MỤC YÊU CẦU CHÍNH PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA HÀNG

 1. Lưu trữ thông tin, hồ sơ nhà cung cấp
 2. Đánh giá năng lực nhà cung cấp
 3. Yêu cầu mua hàng và bảng báo giá
 4. Giá và chiết khấu
 5. Hợp đồng và các điều kiện thỏa thuận
 6. Quản trị mua hàng
 7. Quy trình nhận hàng
 8. Báo cáo quy trình mua hàng, khả năng báo cáo trực tuyến
 9. Các yêu cầu báo cáo và giao diện

Có 147 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ mua hàng

MỤC YÊU CẦU (RFP) PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA HÀNG

II. MỤC YÊU CẦU CHÍNH PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA HÀNG 

 1. Nhập thông tin đơn hàng
 2. Quy trình thực hiện đơn đặt hàng
 3. Xem xét khả năng cung cấp mặt hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng
 4. Thiết kế
 5. Giá cả và chiết khấu
 6. Tồn kho và hóa đơn
 7. Theo dõi thanh toán
 8. Quản trị bán hàng
 9. Dữ liệu khách hàng
 10. Quản lý quan hệ với khách hàng
 11. Hỗ trợ khách hàng và quản lý hàng hóa trả lại
 12. Yêu cầu báo cáo và giao diện

Có 181 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ bán hàng

2.MỤC YÊU CẦU (RFP) PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÁN HÀNG

III. MỤC YÊU CẦU CHÍNH PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ HÀNG HÓA

 1. Quy trình nghiệp vụ tồn kho
 2. Công tác kiểm kê
 3. Các thông tin dữ liệu yêu cầu
 4. Cập nhật và xử lý chứng từ
 5. Tính và áp giá hàng tồn kho
 6. Các yêu cầu báo cáo và giao diện
 7. Báo cáo kho
 8. Quản lý theo khu vực và lô hàng
 9. Điều chỉnh lượng tồn kho
 10. Quản lý hệ thống danh mục vật tư, thành phẩm
 11. Quản lý hệ thống danh mục khác
 12. Kết nối với các phân hệ khác

Có 171  Yêu cầu chi tiết trong phân hệ quản lý Kho vật tư hàng hóa

3.MỤC YÊU CẦU (RFP) PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ HÀNG HÓA

 

Comments

comments