Tập 2 Mua hàng trả tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Tập 2 Mua hàng trả tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Là Người quản lý , bạn có thường xuyên đau đầu quá trình mua hàng có vấn đề: nhà cung cấp không giao hàng đùng thời gian, chất lượng hàng không đạt, đơn hàng mua và vấn đề nhân hàng thường có vấn đề, phải chăng có công việc trong quy trình  bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn?

Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào? Quyển tập 2 sẽ trình bày chi tiết các quy trình hoạt động cũng như các bút toán hạch toán của quy trình mua hàng-trả tiền.

270.000

Thông tin Sách

Số Trang

31

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

08/2015

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Tập 2 Trình bày về quy trình Mua hàng trả tiền- Trong bộ tài liệu :Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Nội dung gồm:
I. TỔNG THỂ VỀ MUA HÀNG
1. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ
2. CÁC CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
3. QUY TRÌNH TỔNG THỂ MUA HÀNG
4. MỘT SỐ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH MUA HÀNG
4.1. Phê duyệt
4.2. Định dạng trước
4.3. Báo cáo bất thường
4.4. Bảo vệ tài sản
4.5. Bất kiêm nhiệm
4.6. Sử dụng chỉ tiêu
4.7. Đối chiếu
4.8. Kiểm tra & theo dõi
II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT
1. ĐƠN HÀNG MUA
1.1. Quy trình
1.2. Mô tả nghiệp vụ
1.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
2. NHẬN HÀNG
2.1. Quy trình
2.2. Mô tả nghiệp vụ
2.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
3. THANH TOÁN NHÀ CUNG CẤP
3.1. Quy trình
3.2. Mô tả nghiệp vụ
3.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
4. XEM XET NHÀ CUNG CẤP
4.1. Quy trình
4.2. Mô tả nghiệp vụ
4.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
III. MÔ TẢ CÁC NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ CÁC BÚT TOÁN ĐỊNH KHOẢN
1.MUA HÀNG THEO HỢP ĐỒNG MUA HÀNG
1.1. Mô tả nghiệp vụ
1.2. Bút toán định khoản
2. MUA HÀNG TRONG NƯỚC VỀ NHẬP KHO
2.1. Mô tả nghiệp vụ
2.2. Bút toán định khoản
3. MUA HÀNG NHẬP KHẨU NHẬP KHO
3.1. Mô tả nghiệp vụ
3.2. Bút toán định khoản
4. MUA HÀNG NHẬP KHẨU KHÔNG QUA KHO
4.1. Mô tả nghiệp vụ
4.2. Bút toán định khoản
5. HOÁ ĐƠN MUA DỊCH VỤ
5.1. Mô tả nghiệp vụ
5.2. Bút toán định khoản
6. MUA HÀNG CÓ PHÁT SINH CHI PHÍ MUA HÀNG
6.1. Mô tả nghiệp vụ
6.2. Bút toán định khoản
7. MUA HÀNG CÓ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
7.1. Mô tả nghiệp vụ
7.2. Bút toán định khoản
8. HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ SAU
8.1. Mô tả nghiệp vụ
8.2. Bút toán định khoản
9. HÓA ĐƠN VỀ TRƯỚC HÀNG VỀ SAU
9.1. Mô tả nghiệp vụ
9.2. Bút toán định khoản
10. MUA HÀNG NHẬP KHO VỚI KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO PP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ
10.1. Mô tả nghiệp vụ
10.2. Bút toán định khoản
11. HÀNG MUA TRẢ LẠI
11.1. Mô tả nghiệp vụ
11.2. Bút toán định khoản
12. GIẢM GIÁ HÀNG MUA
12.1. Mô tả nghiệp vụ
12.2. Bút toán định khoản

Xem bảng sample của sách:

Comments

comments