Tập 2: Quản lý Kho nguyên liệu vật tư thành phẩm - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Tập 2: Quản lý kho Nguyên liệu vât tư – Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Tập 2 sổ tay mô tả quy trình về quản lý hàng tồn kho, tập nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi:
Tổ chức kho như thế nào? danh mục nguyên liệu- Vật tư- Hàng Hóa quản lý như thế nào? kiểm soát tồn kho an toàn, Các giao dịch xuất nhập kho như thế nào?

220.000

Thông tin Sách

Số Trang

31

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

04/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Phân hệ quản lý kho, vật tư hàng hóa tích hợp với các phân hệ mua Nguyên Phụ liêu, Sản xuất, tài chính, bán hàng.
Nội Dung:
I.TỔ CHỨC KHO
II. ĐỊNH NGHĨA VẬT TƯ HÀNG HÓA
III.KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT TỒN KHO
IV.QUẢN LÝ CÁC GIAO DỊCH KHO
1. Nhập kho hàng ( kho có quản lý Location)
2. Nhập mua vât tư
3. Xuất Vật tư cho sản xuất
4. Nhập thành phẩm sau sản xuất
5. Xuất thành phẩm tái chế
6. Xuất chuyển kho nội bộ
7. Các bút toán kho
8. Quản lý bước kiểm kê kho cuối kỳ

Tuyển tập bộ tài liệu giới thiệu giải pháp đâu tư giải pháp ERP cho Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản gồm 8 Tập:

Tập 1: Phân Hệ Mua Hàng

Tập 2: Quản lý Kho

Tập 3: Quản lý bán hàng và phân phối Tập

Tập 4: Quản lý kế hoạch và sản xuất chất lượng

Tập 5: Quản lý Tài sản cố định

Tập 6. Quản lý tài chính kế tóan

Tập 7: Nhân Sự Tiền Lương.

Tập 8: Quản lý Mối quan hệ khách hàng (CRM)

Xin mời bạn xem bản sample tập 2 của sách:

Comments

comments