Tập 3. Đặc tả yêu cầu phân hệ Sản Xuất RFP( Request for Proposal) cho đầu tư giải pháp ERP ngành Dệt May

Tập 3. Đặc tả yêu cầu phân hệ Sản Xuất RFP( Request for Proposal) cho đầu tư giải pháp ERP ngành Dệt May

Tài liệu RFP phân hệ Sản Xuất giúp cho doanh nghiệp Dệt May biết được phạm vi yêu cầu chi tiết của các bộ phận gồm: Kế hoạch sản xuất, Thiết kế sản phẩm , quản lý quá trình sản xuất, Quản lý chất lượng sản xuất và tính giá thành sản xuất.  Ngoài ra bộ RFP còn giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về các yêu cầu và mức độ ưu tiến của yêu cầu giúp doanh nghiệp có cơ lựa chọn giải pháp ERP để đầu tư phù hợp nhất.

600.000

Thông tin Sách

Loại file

Excel file

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

09/2015

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Các trường thông tin trong tài liệu gồm:

 1. Số thứ tự của các yêu cầu ( STT): số thư tự các yêu cầu được sắp xếp theo hình cây
 2. Thông tin yêu cầu (Requirement): thông tin chi tiết yêu cầu
 3. Độ ưu tiên của yêu cầu  (Priority): đánh mức độ ưu tiên của các yêu cầu mức độ 1 yêu cầu cao nhất cần phải có, các mức độ tiếp yêu thì độ ưu tiên giảm dần.
 4. Khả năng đáp ứng của giải pháp ( Verdor responses): có 6 mức độ đáp ứng của nhà cung cấp ứng với yêu cầu:

– SUP : được hổ trợ hoàn toàn
– MOD: để hổ trợ cần phải qua chỉnh sữa thêm
– ADD: Hổ trợ qua đối tác hoặc đối tác chỉnh sữa thêm
– PAR: Hổ trợ 1 phần trong yêu cầu
– FUR: hổ trợ trong phiên bản tiếp theo trong tương lại
– NOT: không hổ trợ

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

 1. Lập kết hoạch sản xuất
 • SỢI
 • DỆT
 • ĐAN
 • NHUỘM
 • MAY
 • YÊU CẦU CHUNG
 1. Quản lý năng lực sản xuất
 • SỢI
 • DỆT
 • ĐAN
 • NHUỘM
 • MAY
 • YÊU CẦU CHUNG
 1. Lập nhu cầu nguyên vật liệu
 2. Kế hoạch sản xuất tổng thể

Có 176 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ  kế hoạch sản xuất

1-quan-ly-ke-hoach-san-xuat-rfp-nganh-det-may

II. THIẾT KẾ SẢN PHẨM

 1. Quản lý công thức/thiết kế/quy trình công nghệ

 • Sợi
 • Dệt
 • Đan
 • Nhuộm
 • May
 • Các yêu cầu chung
 1. Quản lý cấu trúc sản phẩm

Có 116 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ  thiết kế sản phẩm

2-quan-ly-thiet-ke-san-pham-rfp-nganh-det-may

III. QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

 1. Quản lý công đoạn
 • Các yêu cầu chung
 • Điều độ sản xuất
 • Sợi
 • Dệt
 • Đan
 • Nhuộm
 • May
 1. Quản trị và truy xuất lô hàng

Có 104 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ  quản lý quá trình sản xuất

3-quan-ly-qua-trinh-san-xuat-rfp-nganh-det-may

IV. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT 

 1. Sợi
 2. Dệt
 3. Đan
 4. Nhuộm
 5. May
 6. Các yêu cầu chung

Có 74 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ  quản lý chất lượng sản xuất

4-quan-ly-chat-luong-san-xuat-rfp-nganh-det-may

V. QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT 

 1. Sợi
 2. Dệt
 3. Đan
 4. Nhuộm
 5. May
 6. Các yêu cầu chung

Có 40 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ  quản lý giá thành sản xuất 

5-quan-ly-chi-phi-san-xuat-rfp-nganh-det-may

Comments

comments