Tập 3: Quản lý Bán Hàng - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Tập 3: Quản lý bán hàng – Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Tập 3 sổ tay mô tả quy trình bán hàng, tập 3 sẽ trả lời cho những câu hỏi: Quy trình quản lý bán hàng theo đơn đặt hàng ( Make to order) và quản lý theo hàng tồn kho như thế nào? quản lý việc giao hàng? Đơn hàng xuất khẩu thì quản lý như thế nào? các danh mục khách hàng, chính sách bán hàng.

270.000

Thông tin Sách

Số Trang

38

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

04/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Phân hệ bán hàng có chức năng quản lý công tác báo giá cho khách hàng, quản lý việc bán hàng . Lên kế hoạch giao hàng và phân phối hàng cho khách, quản lý và theo dõi khách hàng. Tạo và chuyển hoá đơn cho phân hệ kế toán phải thu xử lý. Phân hệ sẽ kết nối chia sẽ thông tin với các phân hệ liên quan như: Kho, Tài chinh kế toán, Sản xuất.
Nội dung:
I. QUẢN LÝ BÁN HÀNG TỔNG THỂ
II. KỊCH BẢN BÁN HÀNG THEO ĐƠN HÀNG (MAKE TO ORDER)
1. Làm việc với khách hàng
2. Quản lý bảng báo giá
3. Quản lý đơn bán hàng
4. Kế hoạch đáp ứng đơn hàng
5.Giao hàng cho khách hàng
III. KỊCH BẢN BÁN HÀNG GIAO HÀNG NGAY (MAKE TO STOCK)
IV. QUẢN LÝ BÁN HÀNG-GIAO HÀNG
V. QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU
VI. QUẢN LÝ HÀNG BỊ TRẢ TỪ KHÁCH HÀNG
VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG, NHÂN VIÊN KINH DOANH
VIII. QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN, CHIẾC KHẤU, KHUYẾN MÃI

Tuyển tập bộ tài liệu giới thiệu giải pháp đâu tư giải pháp ERP cho Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản gồm 8 Tập:

Tập 1: Phân Hệ Mua Hàng

Tập 2: Quản lý Kho

Tập 3: Quản lý bán hàng và phân phối Tập

Tập 4: Quản lý kế hoạch và sản xuất chất lượng

Tập 5: Quản lý Tài sản cố định

Tập 6. Quản lý tài chính kế tóan

Tập 7: Nhân Sự Tiền Lương.

Tập 8: Quản lý Mối quan hệ khách hàng (CRM)
Xin mời bạn xem bản sample tập 3 của sách:

Comments

comments