Tập 4. Đặc tả yêu cầu chung trong RFP( Request for Proposal) cho đầu tư giải pháp ERP ngành Dệt May

Tập 4. Đặc tả yêu cầu chung trong RFP( Request for Proposal) cho đầu tư giải pháp ERP ngành Dệt May

Tài liệu RFP này giúp cho doanh nghiệp Dệt May xác định yêu cầu chi tiết các phần: Mô hình công ty khi triển khai ERP, phân quyền người dùng, quyền truy cập, Các vấn đề kỹ thuật hệ thống ERP và hệ thống báo cáo quản trị thông minh BI .  Ngoài ra bộ RFP còn giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về các yêu cầu, cùng với  mức độ ưu tiến của từng yêu cầu, giúp doanh nghiệp có cơ lựa chọn giải pháp ERP để đầu tư phù hợp nhất.

400.000

Thông tin Sách

Loại file

Excel file

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

09/2015

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Các trường thông tin trong tài liệu gồm:

 1. Số thứ tự của các yêu cầu ( STT): số thư tự các yêu cầu được sắp xếp theo hình cây
 2. Thông tin yêu cầu (Requirement): thông tin chi tiết yêu cầu
 3. Độ ưu tiên của yêu cầu  (Priority): đánh mức độ ưu tiên của các yêu cầu mức độ 1 yêu cầu cao nhất cần phải có, các mức độ tiếp yêu thì độ ưu tiên giảm dần.
 4. Khả năng đáp ứng của giải pháp ( Verdor responses): có 6 mức độ đáp ứng của nhà cung cấp ứng với yêu cầu:

– SUP : được hổ trợ hoàn toàn
– MOD: để hổ trợ cần phải qua chỉnh sữa thêm
– ADD: Hổ trợ qua đối tác hoặc đối tác chỉnh sữa thêm
– PAR: Hổ trợ 1 phần trong yêu cầu
– FUR: hổ trợ trong phiên bản tiếp theo trong tương lại
– NOT: không hổ trợ

I. YÊU CẦU CHUNG

 1. Hệ thống hoạt động theo mô hình công ty mẹ, Công ty
 2. Khả năng thực hiện các nghiệp vụ giữa các công ty con
 3. Hỗ trợ đa tiền tệ
 4. Kỳ kế toán
 5. Khả năng định nghĩa thêm trường dữ liệu

Có 23 Yêu cầu chi tiết trong phân yêu cầu chung

Tập 4. Đặc tả yêu cầu chung trong RFP cho đầu tư giải pháp ERP ngành dệt may

II. YÊU CẦU VỀ PHÂN QUYỀN TRUY CẬP 

 1. Quản lý truy cập và phân quyền
 2. Phân quyền / Hồ sơ người dùng
 3. Quản lý truy cập

Có 17 Yêu cầu chi tiết trong phân yêu cầu  phân quyền truy cập

Yêu-phân-quyền-và-bảo-mật-user-RFP-đầu-tư-giải-pháp-ERP-cho-ngành-dệt-may

III. YÊU CẦU KỶ THUẬT 

 1. Giao tiếp/Giao thức
 2. Giao tiếp/Thiết bị
 3. Nền tảng kiến trúc
 4. Mở rộng cho Web
 5. Mở rộng cho Web/Bảo mật
 6. Mở rộng cho Web/Giao thức e-Commerce
 7. Bảo mật ứng dụng
 8. Giao diện người dùng
 9. Hạ tầng
 10. Công cụ cho ứng dụng
 11. Báo cáo
 12. Lưu trữ dữ liệu
 13. Khả năng bảo hành
 14. Năng lực, khả năng mở rộng
 15. Tính sẵn sàng, ổn định

Có 70 Yêu cầu chi tiết trong phân yêu cầu  phần kỹ Thuật

Yêu-cầu-về-kỹ-Thuật-RFP-đầu-tư-giải-pháp-ERP-cho-ngành-dệt-may

IV. BÁO CAO THÔNG MINH (BI) 

Có 25 Yêu cầu chi tiết trong phân báo cáo thông minh BI

Comments

comments