Tập 4: Quản lý Sản Xuất và Chất lượng - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Tập 4: Quản lý sản xuất và chất lượng- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Tập 4 sổ tay mô tả quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm bán ra cũng như nguyên liệu mua vào, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tập 4 sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến tổ chức và vận hành các quy trình sản xuất, quản lý chất lượng trong ngành chế biến thủy sản như thế nào?

320.000

Thông tin Sách

Số Trang

50

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

08/2015

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Phần hệ sản xuất tích hợp từ yêu cầu xuất hàng của bộ phận kinh doanh, tình trạng mua Nguyên liệu từ bộ phận cung ứng thu mua nguyên liệu và năng lực sản xuất của nhà máy hệ thống phải hỗ trợ lên kế hoạch sản xuất cho doanh nghiệp. Đồng thời thời giúp việc kiểm soát các bước của quá trình được chặt chẽ hơn cũng như cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lí sản xuất.
Nội Dung:
I. TỔNG THỂ VỀ SẢN XUẤT
II. QUẢN LÍ NĂNG LỰC SẢN XUẤT
III. LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
IV. HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN PHỤ LIỆU
V. QUẢN LÝ CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT
VI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1. Tổng thể về quản lý chất lượng
2. Sản xuất hàng mẫu
3. Kiểm hàng Bán
4. Xử lý mẫu đã kiểm
5. Khách kiểm hàng
6. Công bố chất lượng sản phẩm
7. Hàng nhập khẩu
8. Hàng mua nội đia
9. Gắn A
10. Gửi mẫu kiểm bên ngoài
11. Chứng nhận khai thác thủy sản
12. Hệ thống báo cáo kiểm soát chất lượng
VII. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT
1.Tổng thể các quy trình trong tính giá thành
2. Xác định chi phí sản xuất theo định mức
3. Xác định lượng nhập kho thành phẩm theo lệnh sản xuất
4. Tính toán giá thành thành phẩm

Tuyển tập bộ tài liệu giới thiệu giải pháp đâu tư giải pháp ERP cho Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản gồm 8 Tập:

Tập 1: Phân Hệ Mua Hàng

Tập 2: Quản lý Kho

Tập 3: Quản lý bán hàng và phân phối Tập

Tập 4: Quản lý kế hoạch và sản xuất chất lượng

Tập 5: Quản lý Tài sản cố định

Tập 6. Quản lý tài chính kế tóan

Tập 7: Nhân Sự Tiền Lương.

Tập 8: Quản lý Mối quan hệ khách hàng (CRM)
Xin mời bạn xem bản sample tập 4 của sách:

Comments

comments