Tập 4 Quy trình quản lý Thu Chi Tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Tập 4 Quản lý Thu Chi- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Dòng tiền rất quan trọng đối với doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thương mai, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động vì dòng tiền không tôt mặt dù có tài sản khổng lồ. Làm sao quản lý được dòng tiền vào – ra của doanh nghiệp? kiểm soát tốt dòng tiền thu, hạn chế nợ quá hạn? đảm bảo các khoản chi đều theo kế hoạch hoặc được phế duyệt? quyển tập 4 sẽ mô tả chi tiết các quy trình.

260.000

Thông tin Sách

Số Trang

42

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

09/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Nội dung Tập 4 Quy trình quản lý Thu Chi Tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ gồm:

I. TỔNG THỂ VỀ QUY TRÌNH THU/CHI
1. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ
2. CÁC CHÍNH SÁCH
3. MỘT SỐ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH MUA HÀNG
3.1. Phê duyệt
3.2. Định dạng trước
3.3. Báo cáo bất thường
3.4. Bất kiêm nhiệm
3.5. Sử dụng chỉ tiêu
3.6. Đối chiếu
3.7. Kiểm tra & theo dõi
II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT
1. THU TIỀN
1.1. Quy trình
1.2. Mô tả nghiệp vụ
1.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
2. CHI TIỀN
2.1. Quy trình
2.2. Mô tả nghiệp vụ
2.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
3. KIỂM QUỸ
3.1. Quy trình
3.2. Mô tả nghiệp vụ
3.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
III. MÔ TẢ CÁC NGHIỆP VỤ CHI TIỀN VÀ CÁC BÚT TOÁN ĐỊNH KHOẢN
1. TRẢ TIỀN NỢ CHO NHÀ CUNG CẤP BẰNG TIỀN MẶT
1.1. Mô tả nghiệp vụ
1.2. Bút toán định khoản
2. TRẢ TRƯỚC TIỀN HÀNG CHO NHÀ CUNG CẤP BẰNG TIỀN MẶT
2.1. Mô tả nghiệp vụ
2.2. Bút toán định khoản
3. MANG TIỀN MẶT GỬI VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
3.1. Mô tả nghiệp vụ
3.2. Bút toán định khoản
4. CHI TẠM ỨNG CHO NHÂN VIÊN BẰNG TIỀN MẶT
4.1. Mô tả nghiệp vụ
4.2. Bút toán định khoản
5. THANH TOÁN THÊM TIỀN MẶT SAU KHI QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG
5.1. Mô tả nghiệp vụ
5.2. Bút toán định khoản
6. THANH TOÁN TIỀN MẶT TRỰC TIẾP
6.1. Mô tả nghiệp vụ
6.2. Bút toán định khoản
7. TRẢ LƯƠNG BẰNG TIỀN MẶT
7.1. Mô tả nghiệp vụ
7.2. Bút toán định khoản
8. CHI KHÁC BẰNG TIỀN MẶT
8.1. Mô tả nghiệp vụ
8.2. Bút toán định khoản
9. NỘP THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG TIỀN MẶT
9.1. Mô tả nghiệp vụ
9.2. Bút toán định khoản
10. NỘP CÁC LOẠI THUẾ KHÁC BẰNG TIỀN MẶT (GTGT, TNDN, TTĐB…)
10.1. Mô tả nghiệp vụ
10.2. Bút toán định khoản
11. TRẢ TIỀN NỢ CHO NHÀ CUNG CẤP BẰNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
11.1. Mô tả nghiệp vụ
11.2. Bút toán định khoản
12. TRẢ TRƯỚC TIỀN HÀNG CHO NHÀ CUNG CẤP BẰNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
12.1. Mô tả nghiệp vụ
12.2. Bút toán định khoản
13.CHI TẠM ỨNG CHO NHÂN VIÊN THÔNG QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG
13.1. Mô tả nghiệp vụ
13.2. Bút toán định khoản
14.CHUYỂN KHOẢN TIỀN TẠM ỨNG THIẾU CHO NHÂN VIÊN SAU KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG
14.1. Mô tả nghiệp vụ
14.2. Bút toán định khoản
15. THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN TRONG TRƯỜNG HỢP NHÂN VIÊN MUA HÀNG KHÔNG CẦN TẠM ỨNG
15.1. Mô tả nghiệp vụ
15.2. Bút toán định khoản
16. TRẢ LƯƠNG QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG
16.1. Mô tả nghiệp vụ
16.2. Bút toán định khoản
17. CHI KHÁC BẰNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
17.1. Mô tả nghiệp vụ
17.2. Bút toán định khoản
18. NỘP THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
18.1. Mô tả nghiệp vụ
18.2. Bút toán định khoản
19. NỘP CÁC LOẠI THUẾ KHÁC BẰNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (GTGT, TNDN, TTĐB…)
19.1. Mô tả nghiệp vụ
19.2. Bút toán định khoản
IV. MÔ TẢ CÁC NGHIỆP VỤ THU TIỀN VÀ CÁC BÚT TOÁN ĐỊNH KHOẢN
1. KHÁCH HÀNG TRẢ NỢ BĂNG TIỀN MẶT
1.1. Mô tả nghiệp vụ
1.2. Bút toán định khoản
2. KHÁCH HÀNG ỨNG TRƯỚC TIỀN MUA HÀNG BẰNG TIỀN MẶT
2.1. Mô tả nghiệp vụ
2.2. Bút toán định khoản
3. THU HỒI TẠM ỨNG BẰNG TIỀN MẶT SAU KHI QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG
3.1. Mô tả nghiệp vụ
3.2. Bút toán định khoản
4. THU KHÁC BẰNG TIỀN MẶT
4.1. Mô tả nghiệp vụ
4.2. Bút toán định khoản
5. RÚT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VỀ NHẬP QUỸ TIỀN MẶT
5.1. Mô tả nghiệp vụ
5.2. Bút toán định khoản
6. HOÀN THUẾ GTGT BẰNG TIỀN MẶT
6.1. Mô tả nghiệp vụ
6.2. Bút toán định khoản
7. KHÁCH HÀNG TRẢ NỢ BẰNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
7.1. Mô tả nghiệp vụ
7.2. Bút toán định khoản
8. KHÁCH HÀNG ỨNG TRƯỚC TIỀN MUA HÀNG BẰNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
8.1. Mô tả nghiệp vụ
8.2. Bút toán định khoản
9. THU HỒI TẠM ỨNG BẰNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG SAU KHI QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG
9.1. Mô tả nghiệp vụ
9.2. Bút toán định khoản
10. THU KHÁC BẰNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
10.1. Mô tả nghiệp vụ
10.2. Bút toán định khoản
11. HOÀN THUẾ GTGT BẰNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
11.1. Mô tả nghiệp vụ
11.2. Bút toán định khoản

Xin mời bạn xem bản sample tập 4 của sách:

Comments

comments