Tập 5 Quy trình quản lý Tài sản công cụ dụng cụ- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Tập 5 Quản lý Tài sản cố định Công Cụ dụng cụ- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Làm sao quản lý tốt tài sản từ khi mua đến lúc thanh lý tài sản. Để cho tài sản luôn ở trạng thái hoạt động tốt thì công tác bảo trì, bảo hành, sữa chữa luôn được chuẩn bị tốt. ngoải ra việc quản lý mua bảo hiểm cho 1 số tài sản có giá trị cao cũng cần phải cân nhắc để hạn chế rủi ro. Tập 5 Quy trình quản lý Tài sản công cụ dụng cụ sẽ mô tả chi tiết các quy trình này và các bút toán hạch toán.

260.000

Thông tin Sách

Số Trang

48

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

09/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Tập 5 Quy trình quản lý Tài sản công cụ dụng cụ- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ gồm:
I. TỔNG THỂ VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CCDC/TSCĐ
1. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ
2. CÁC CHÍNH SÁCH
II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT
1. QUY TRÌNH MUA TÀI SẢN / CÔNG CỤ DỤNG CỤ
1.1. Quy trình
1.2. Mô tả nghiệp vụ
1.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
2. QUY TRÌNH QUAN LÝ SỮA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ
2.1. Quy trình
2.2. Mô tả nghiệp vụ
2.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ MÁY MÓC
3.1. Quy trình
3.2. Mô tả nghiệp vụ
3.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
4. QUY TRÌNH QUẢN LÝ BẢO HIỂM THIẾT BỊ MÁY MÓC
4.1. Quy trình
4.2. Mô tả nghiệp vụ
4.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
5. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHO THUÊ THIẾT BỊ MÁY MÓC
5.1. Quy trình
5.2. Mô tả nghiệp vụ
5.3. Quy trình kiếm soát nội bộ quy trình thuê thiết bị máy móc
6. QUY TRÌNH QUẢN LÝ THUÊ THIẾT BỊ MÁY MÓC
6.1. Quy trình
6.2. Mô tả nghiệp vụ
6.3. Quy trình kiếm soát nội bộ quy trình cho thuê thiết bị máy móc
7. QUY TRÌNH QUẢN LÝ THANH LÝ TÀI SẢN
7.1. Quy trình
7.2. Mô tả nghiệp vụ
7.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
III. MÔ TẢ NGHIỆP VỤ VÀ BÚT TOÁN ĐỊNH KHOẢN QUẢN LÝ CCDC
1. MUA CÔNG CỤ DỤNG CỤ
1.1. Mô tả nghiệp vụ
1.2. Bút toán định khoản
2. XUẤT CCDC CHO SX KINH DOANH (PHÂN BỔ 1 LẦN)
2.1. Mô tả nghiệp vụ
2.2. Bút toán định khoản
3. XUẤT CCDC CHO SX KINH DOANH (PHÂN BỔ NHIỀU LẦN)
3.1. Mô tả nghiệp vụ
3.2. Bút toán định khoản
4. GHI GIẢM CCDC TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT
4.1. Mô tả nghiệp vụ
4.2. Bút toán định khoản
5. GHI GIẢM CCDC TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ HỎNG
5.1. Mô tả nghiệp vụ
5.2. Bút toán định khoản
6. ĐIỀU CHUYỂN CCDC GIỮA CÁC BỘ PHẬN
7. KIỂM KÊ CCDC
7.1. Mô tả nghiệp vụ
7.2. Bút toán định khoản
IV. MÔ TẢ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ BÚT TOÁN ĐỊNH KHOẢN
1. MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1.1. Mô tả nghiệp vụ
1.2. Bút toán định khoản
2. NHẬN VỐN GÓP HOẶC NHẬN VỐN CẤP BẰNG TSCĐ
2.1. Mô tả nghiệp vụ
2.2. Bút toán định khoản
3. NHẬN TÀI TRỢ, BIẾU, TẶNG TSCĐ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG NGAY CHO SẢN XUẤT KINH DOANH
3.1. Mô tả nghiệp vụ
3.2. Bút toán định khoản
4. SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TỰ SẢN XUẤT
4.1. Mô tả nghiệp vụ
4.2. Bút toán định khoản
5. ĐƯA TSCĐ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH VÀO SỬ DỤNG
5.1. Mô tả nghiệp vụ
5.2. Bút toán định khoản
6. CHUYỂN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH THÀNH TSCĐ HỮU HÌNH
6.1. Mô tả nghiệp vụ
6.2. Bút toán định khoản
7. NHƯỢNG BÁN, THANH LÝ TSCĐ
7.1. Mô tả nghiệp vụ
7.2. Bút toán định khoản
8. MANG TSCĐ ĐI GÓP VỐN, ĐẦU TƯ DÀI HẠN
8.1. Mô tả nghiệp vụ
8.2. Bút toán định khoản
9. CHUYỂN TSCĐ THÀNH CCDC
10. ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ
10.1. Mô tả nghiệp vụ
10.2. Bút toán định khoản
11. ĐIỀU CHUYỂN TSCĐ GIỮA CÁC BỘ PHẬN
12. TÍNH KHẤU HAO TSCĐ
12.1. Mô tả nghiệp vụ
12.2. Bút toán định khoản
13. KIỂM KÊ TSCĐ

Xin mời bạn xem bản sample tập 5 của sách:

Comments

comments