Tập 5: Quản lý Tài Sản Thiêt Bị Máy Móc- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Tập 5: Quản lý Tài Sản Thiêt Bị Máy Móc- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Điều tra tại nhiều nước trên thế giới cho thấy: Cứ 1 USD chi cho chương trình quản lý bảo trì giám sát thiết bị máy móc sẽ tiết kiệm trung bình được 5 USD và từ 10 đến 15 USD nói riêng cho ngành Thủy Hải Sản. Do những thiệt hại to lớn có thể xảy ra nếu hệ thống sản xuất của nhà máy bị ngưng trệ nên công việc quản máy móc luôn là yếu tố quan trọng đối với doanh Nghiệp Thủy Hải Sản.

220.000

Thông tin Sách

Số Trang

37

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

05/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Áp dụng tốt quản lý Tài sản thiêt bị máy móc có thể góp phần tăng 20% năng suất và doanh thu của nhà máy chế biến Thủy Hải Sản, giảm 20% thời gian ngừng máy, tăng 10% tuổi thọ máy..,Lợi ích hệ thống mang lại:
Nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tăng chỉ số khả năng sẵn sàng hoạt động của thiết bị và nhà máy.
Thỏa mãn khách hàng tốt hơn.
Nâng cao năng lực sản xuất.
Giảm chi phí sản xuất.
Đảm bảo thời hạn giao hàng.
Bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc của nhân viên.
Nội Tập 5 gồm:
I. QUY TRÌNH TĂNG TÀI SẢN
1. Mua tài sản
2. Bút toán tăng tài sản
3. Tăng tài sản từ sữa chữa lớn
II. QUẢN LÝ ĐIỀU CHỈNH-ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN
III. QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI SẢN
IV. QUY TRÌNH ĐI THUÊ TÀI SẢN
V. QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH SỮA CHỮA TÀI SẢN
VI. QUẢN LÝ QUÁ BẢO TRÌ TÀI SẢN
VII. QUẢN LÝ KHẤU HAO TÀI SẢN
VIII. MUA BẢO HIỂM TÀI SẢN
IX. THANH LÝ TÀI SẢN
X. ĐÓNG KỲ TÀI SẢN

Tuyển tập bộ tài liệu giới thiệu giải pháp đâu tư giải pháp ERP cho Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản gồm 8 Tập:

Tập 1: Phân Hệ Mua Hàng

Tập 2: Quản lý Kho

Tập 3: Quản lý bán hàng và phân phối Tập

Tập 4: Quản lý kế hoạch và sản xuất chất lượng

Tập 5: Quản lý Tài sản cố định

Tập 6. Quản lý tài chính kế tóan

Tập 7: Nhân Sự Tiền Lương.

Tập 8: Quản lý Mối quan hệ khách hàng (CRM)
Xin mời bạn xem bản sample tập 5 của sách:

Comments

comments