Tập 5: Quy Trình Quản lý Tài Sản Cố Định
fa-01-quy-trinh-mua-tscd-dua-vao-su-dung-ngayfa-02-quy-trinh-khau-hao-tscd

Tập 5: Quy Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men

Oracle E-Business Suite được biết đến là một trong những giải pháp ERP hàng đầu thế giới. Đây là bộ gồm các ứng dụng quản trị doanh nghiệp cho phép quản lí hiệu quả và tự động hóa tất cả các mảng nghiệp vụ: kế toán tài chính, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa… Tập 5 của bộ sách giới thiệu các quy trình và nghiệp vụ liên quan đến quản lý tài sản cố định ở công ty sản xuất và kinh doanh GẠCH MEN

190.000

Thông tin Sách

Số Trang

23

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

11/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Tập 5 Trình bày về Quy Trình Quản Lý Tài Sản Cố Định  Trong bộ tài liệu :Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men. Nội dung gồm:

I. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ
1. Phạm vi tài liệu
2. Thuật ngữ và viết tắt
3. Ý nghĩa các hình trên hình vẽ
II. CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG MỚI
1. Thông tin đầu vào của hệ thống
2. Cách quản lý và đánh số chứng từ
3. Một số vấn đề cần lưu ý khác
III. CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
1. FA.01 – Quy trình mua TSCĐ đưa vào sử dụng ngay
1.1. Sơ đồ xử lý
1.2. Mô tả quy trình
2. FA.02 – Quy trình khấu hao TSCĐ
2.1. Sơ đồ xử lý
2.2. Mô tả quy trình
3. FA.03 – Quy trình điều chỉnh TSCĐ
3.1. Sơ đồ xử lý
3.2. Mô tả quy trình
4. FA.04 – Quy trình điều chuyển TSCĐ
4.1. Sơ đồ xử lý
4.2. Mô tả quy trình
5. FA.05 – Quy trình thanh lý, nhượng bán TSCĐ
5.1. Sơ đồ xử lý
5.2. Mô tả quy trình
6. FA.06 – Quy trình xây dựng cơ bản hình thành TSCĐ
6.1. Sơ đồ xử lý
6.2. Mô tả quy trình

IV. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY GẠCH MEN ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN ORACLE
1 .NV.FA.01 – Mua sắm TSCĐ
2. NV.FA.02 – Nghiệp vụ trích khấu hao TSCĐ
3. NV.FA.03 – Nghiệp vụ điều chỉnh TSCĐ
3.1. Điều chỉnh nguyên giá, thời gian sử dụng TSCĐ
3.2. Điều chỉnh mức khấu hao TSCĐ
3.3. Chuyển nhóm TSCĐ
4. NV.FA.04 – Nghiệp vụ điều chuyển TS
4.1. Nghiệp vụ điều chuyển TSCĐ giữa các phòng ban trong một đơn vị
4.2. Nghiệp vụ điều chuyển TSCĐ giữa các đơn vị thành viên
5. NV.FA.05 – Nghiệp vụ thanh lý TSCĐ
6. NV.FA.06 – Nghiệp vụ đầu tư XDCB hình thành TSCĐ

Xem Bản sample:

Comments

comments