Tập 6 Quy Trình quản lý Nhân sự Tiền Lương- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Tập 6 Quản lý Nhân Sự Tiền Lương- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Nhân lực là tài sản quý nhất của doanh nghiệp đặc biệt đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Chất lương của nguồn lực quyết định đến khả năng cạnh tranh của công ty trên thương trường, làm sao để nâng cao chất lượng nguồn lực? tạo động lực để nhân viên công hiến và tạo môi trường để nhân viên thể hiện, phát huy hết khả năng của mình đó luôn là cầu hỏi lớn của lãnh đạo doanh nghiệp.

230.000

Thông tin Sách

Số Trang

26

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

09/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Tập 7 Quy Trình quản lý Nhân sự Tiền Lương- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ gồm:
I. TỔNG THỂ QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
1.MÔ TẢ QUY TRÌNH
2. CÁC CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
II. QUY TRÌNH CHI TIẾT
1. QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN
1.1 . Quy trình
1.2 . Thủ tục chi tiết
2. QUY TRÌNH CHẤM CÔNG
2.1 . Quy trình
2.2 . Thủ tục chi tiết
3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC LOẠI BẢO HIỂM
3.1 . Quy trình
3.2 . Thủ tục chi tiết
4. QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG
4.1 . Quy trình
4.2 . Thủ tục chi tiết
5. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
5.1 . Quy trình
5.2 . Thủ tục chi tiết
6. QUY TRÌNH QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH TẠO ĐẠO
6.1 . Quy trình
6.2 . Thủ tục chi tiết
7. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN
7.1 . Quy trình
7.2 . Thủ tục chi tiết
Xem bảng Sample của sách:

Comments

comments