Tập 7: Quản lý Nhân Sự Tiền Lương- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Tập 7: Quản lý Nhân Sự Tiền Lương- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Hệ thống quản trị nhân sự giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp và Bộ phận Nhân sự quản lý một cách chuyên nghiệp và có hệ thống tất cả các thông tin về nhân sự của Công ty xuyên suốt các quá trình Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý cán bộ nhân viên, … và chi trả lương, thưởng, thu nhập, bảo hiểm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tập 7 của bộ sách giới thiệu chi tiết các quy trình về quản lý Nhân Sự Tiền Lương

290.000

Thông tin Sách

Số Trang

51

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

04/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Các quy trình được mô tả một cách chi tiết, giúp bộ phận nhân sự xác định yêu cầu khi muốn đầu tư giải pháp nhân sự tiền lương ở doanh nghiệp, hơn nữa có thể chọn lọc các quy trình để áp dụng vào doanh nghiệp mình một cách nhanh chóng với hiệu quả đã được kiểm nghiệm ở nhiều doanh nghiệp Thủy Hải sản hàng đầu Việt Nam. Tài liệu cung cấp thông tin để Bộ phận Nhân sự tham khảo từ việc tính lương, thưởng hàng tháng. Bên cạnh đó, Tài liệu cung cấp cách thức thực hiện quản lý toàn bộ nguồn thu nhập mà tổ chức chi trả cho CBNV dưới tất cả các hình thức và thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ các số liệu về thu nhập của nhân viên. Ngoài ra phần VII cung cấp công cụ đánh giá toàn bộ nhân viên, giúp cho việc phân tích và tổng hợp chi phí đầu tư vào nguồn nhân lực trong từng giai đoạn của Doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc nghiên cứu và đưa ra các chính sách đãi ngộ phù hợp.

Nội Dung tập 7:
I. TỔNG THỂ QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
1.MÔ TẢ QUY TRÌNH
2. CÁC CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
II. QUY TRÌNH CHI TIẾT
1. QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN
1.1 . Quy trình
1.2 . Thủ tục chi tiết
2. QUY TRÌNH CHẤM CÔNG
2.1 . Quy trình
2.2 . Thủ tục chi tiết
3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC LOẠI BẢO HIỂM
3.1 . Quy trình
3.2 . Thủ tục chi tiết
4. QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG
4.1 . Quy trình
4.2 . Thủ tục chi tiết
5. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
5.1 . Quy trình
5.2 . Thủ tục chi tiết
6. QUY TRÌNH QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH TẠO ĐẠO
6.1 . Quy trình
6.2 . Thủ tục chi tiết
7. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN
7.1 . Quy trình
7.2 . Thủ tục chi tiết

Tuyển tập bộ tài liệu giới thiệu giải pháp đâu tư giải pháp ERP cho Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản gồm 8 Tập:

Tập 1: Phân Hệ Mua Hàng

Tập 2: Quản lý Kho

Tập 3: Quản lý bán hàng và phân phối Tập

Tập 4: Quản lý kế hoạch và sản xuất chất lượng

Tập 5: Quản lý Tài sản cố định

Tập 6. Quản lý tài chính kế tóan

Tập 7: Nhân Sự Tiền Lương.

Tập 8: Quản lý Mối quan hệ khách hàng (CRM)

Xin mời bạn xem bản sample tập 7 của sách:

Comments

comments