Tập 6: Quản lý Tài Chính Kế Toán- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Tập 6: Quản lý Tài Chính Kế Toán- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản

Hệ thống tài chính kế toán là thành phần quan trọng của doanh nghiệp, hệ thống tài chính kế toán không những ghi nhận các nghiệp vụ pháp sinh hàng ngày, các bút toán hạch toán mà còn quản lý kế hoạch tài chính,giám sát và kiểm soát tài chính ở tất cả phòng ban, nhà máy. Tập 6 cung cấp người đọc chi tiết về các phần hành liên quan các nghiệp vụ Tài chính kế toán ở doanh nghiệp Thủy Hải Sản.

320.000

Thông tin Sách

Số Trang

64

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

05/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Tài liệu mô tả chi tiết các nghiệp vụ tài chính kế toán của daonh nghiệp sản xuất và chế biến Thủy Hải sản, nội dung gồm:

I. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN
1. Dòng tiền thu
2. Dòng tiền chi
3. Quản lý hợp đồng vay
4. Đối chiếu sổ phụ ngân hàng
II. CÔNG NỢ PHẢI THU
1. Lập hóa đơn bán hàng
2. Điều chỉnh hóa đơn
3. Bù Trừ công nợ
4. Thu tiền bán hàng
5. Khách hàng trả trước
6. Thu khác
7. Đóng phân hành kế toán phải thu
III. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
1. Lập hóa đơn phải trả
2. Điều chỉnh công nợ phải trả
3. Quản lý tạm ứng Nhà cung cấp
4. Quản lý tạm ứng nhân viên
5. Kế hoạch thanh toán cho nhiều nhà cung cấp
6. Thanh toán theo hóa đơn cho 1 nhà cung cấp
7. Đóng kỳ công nợ phải trả
IV. QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
V. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH
VI. KẾ TOÁN TỔNG HỢP
1. Tạo bút toán thủ công
2. Bút toán thường xuyên
3. Tạo bút toán phân bổ
4. Bút toán đảo
5. Lập bảng cân đối tài khoản
6. Lập báo cáo tài chính sơ bộ
7. Báo cáo tài chính hợp nhất

Tuyển tập bộ tài liệu giới thiệu giải pháp đâu tư giải pháp ERP cho Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản gồm 8 Tập:

Tập 1: Phân Hệ Mua Hàng

Tập 2: Quản lý Kho

Tập 3: Quản lý bán hàng và phân phối Tập

Tập 4: Quản lý kế hoạch và sản xuất chất lượng

Tập 5: Quản lý Tài sản cố định

Tập 6. Quản lý tài chính kế tóan

Tập 7: Nhân Sự Tiền Lương.

Tập 8: Quản lý Mối quan hệ khách hàng (CRM)

Xin mời bạn xem bản sample tập 6 của sách:

Comments

comments