Tập 7 Kế Toán Tổng Hợp-Thuế Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Tập 7 Quản lý Kế Toán Tổng Hơp-Thuế- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Tập 7 giới thiệu 2 phần: Quy trình khóa sổ cuối tháng được bắt đầu từ khi tiến hành cập nhật dữ liệu từ các phân hệ của hệ thống kế toán cho đến khi báo cáo tài chính được lập và được kế toán trưởng và Ban giám đốc phê duyệt ngoài ra có quy trình Quy trình thuế và các khoản phải nộp NSNN bắt đầu khi có phát sinh khoản nợ thuế hoặc nghĩa vụ phải nộp đối với NSNN

270.000

Thông tin Sách

Số Trang

29

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

09/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Quy trình khóa sổ cuối tháng được bắt đầu từ khi tiến hành cập nhật dữ liệu từ các phân hệ của hệ thống kế toán cho đến khi báo cáo tài chính được lập và được kế toán trưởng phê duyệt trước khi đệ trình lên Ban giám đốc. Ngoài ra trong tập 7 này còn trình bày về quản lý các loại THUẾ và bút toán hạch toán, Nội dung:
I. TỔNG THỂ VỀ QUY TRÌNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP
1. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ
1.1. Quy trình đóng sổ
1.2. Quy trình quản lý các loại thếu nộp cho ngân sách nhà nước
2. CÁC CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN
2.1. Quy trình đóng sổ
2.2. Quy trình quản lý các loại thếu nộp cho ngân sách nhà nước
II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐÓNG SỔ CUỐI THÁNG
1. QUY TRÌNH ĐÓNG SỔ
1.1. Quy trình
1.2. Mô tả nghiệp vụ
III. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÁC LOẠI THUẾ
1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1.1. Quy trình
1.2. Mô tả nghiệp vụ
2. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
2.1. Quy trình
2.2. Mô tả nghiệp vụ
3. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
3.1. Quy trình
3.2. Mô tả nghiệp vụ
4. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
4.1. Quy trình
4.2. Mô tả nghiệp vụ
IV. MÔ TẢ CÁC NGHIỆP VỤ THUẾ VÀ CÁC BÚT TOÁN ĐỊNH KHOẢN
1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1.1. Mô tả nghiệp vụ
1.2. Bút toán định khoản
2. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
3. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
4. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
5. THUẾ TÀI NGUYÊN
6. THUẾ MÔN BÀI
V. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỎ
1.TẠO VÀ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN TỰ IN (HOẶC ĐIỆN TỬ) RIÊNG CỦA DOANH NGHIỆP
2. HỦY HÓA ĐƠN
3. XÓA HÓA ĐƠN
4. BÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Xin mời bạn xem bản sample tập 7 của sách:

Comments

comments