Tập 1: Quy Trình Bán Hàng Thu Tiền
Tập 1: Quy Trình Bán Hàng Thu TiềnOTC-01-quy-trinh-tu-ban-hang-den-xuat-kho-doi-voi-hang-co-san-trong-kho

Tập 1: Quy Trình Bán Hàng Thu Tiền- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men

Oracle E-Business Suite được biết đến là một trong những giải pháp ERP hàng đầu thế giới. Đây là bộ gồm các ứng dụng quản trị doanh nghiệp cho phép quản lí hiệu quả và tự động hóa tất cả các mảng nghiệp vụ: kế toán tài chính, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa… Tập 1 của bộ sách giới thiệu 08 quy trình và 47 nghiệp vụ, bao quát hết tất cả nghiệp vụ từ bán hàng đến thu tiền của công ty GẠCH MEN.

450.000

Thông tin Sách

Số Trang

71

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

11/2016

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Tập 1 Trình bày về quy trình từ Bán hàng đến thu tiền- Trong bộ tài liệu :Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men. Nội dung gồm:

I. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ
1. Phạm vi tài liệu
2. Thuật ngữ và viết tắt
3. Ý nghĩa các hình trên hình vẽ
II. CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG MỚI
1. Kỳ kế toán tại các phân hệ phụ
2. Thông tin đầu vào của hệ thống
3. Cách quản lý và đánh số chứng từ
4. Một số vấn đề cần lưu ý khác
III. CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
1. OTC.01 – Quy trình từ bán hàng đến xuất kho đối với hàng có sẵn trong kho
1.1. Sơ đồ xử lý
1.2. Mô tả quy trình
2. OTC.02 – Quy trình bán hàng đến xuất kho đối với thành phẩm đang trên dây chuyền
2.1. Sơ đồ xử lý
2.2. Mô tả quy trình
3. OTC.03 – Quy trình khách hàng trả trước, đặt cọc tiền hàng
3.1. Sơ đồ xử lý
3.2. Mô tả quy trình
4. OTC.04 – Quy trình quản lý công nợ bán hàng đến thu tiền
4.1. Sơ đồ xử lý
4.2. Mô tả quy trình
5. OTC.05 – Quy trình quản lý các khoản phải thu khác đến thu tiền
5.1. Sơ đồ xử lý
5.2. Mô tả quy trình
6. OTC.06 – Quy trình tạo và cập nhật bảng giá
6.1. Sơ đồ xử lý
6.2. Mô tả quy trình
7. OTC.07 – Quy trình quản lý khách hàng
7.1. Sơ đồ xử lý
7.2. Mô tả quy trình
8. OTC.08 – Quy trình kiểm tra chứng từ và điều chỉnh công nợ
8.1. Sơ đồ xử lý
8.2. Mô tả quy trình
IV. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN ORACLE
1. Các nghiệp vụ làm tăng công nợ phải thu
1.1. NV.OTC.01 – Bán thành phẩm, hàng hóa theo đơn bán hàng
1.2. NV.OTC.02- Bán thành phẩm, hàng hóa có khuyến mại
1.3. NV.OTC.03- Bán thành phẩm, hàng hóa có chiết khấu thương mại
1.4. NV.OTC.04- Bán thánh phẩm, hàng hóa nội bộ (Chuyển hàng sang chi nhánh)
1.5. NV.OTC.05 – Bán dịch vụ khách hàng
1.6. NV.OTC.06 – Bán dịch vụ nội bộ
1.7. NV.OTC.07 – Thanh lý TSCĐ – Hạch toán khoản phải thu
1.8. NV.OTC.08 – Các khoản phải thu khác khách hàng tính vào thu nhập bất thường
1.9. NV.OTC.09 – Các khoản phải thu khác nội bộ
1.10. NV.OTC.10 – Phát hiện nguyên nhân tài sản thiếu, hạch toán khoản phải thu khác
2. Các nghiệp vụ làm giảm công nợ phải thu
2.1. NV.OTC.11 – Hàng bán bị trả lại
2.2. NV.OTC.12– Hàng bán bị trả lại, giảm công nợ phải thu, công nợ chưa thanh toán
2.3. NV.OTC.13 – Hàng bán bị trả lại, giảm công nợ phải thu, công nợ đã thanh toán, trả lại tiền
2.4. NV.OTC.14 – Hàng bán bị trả lại, giảm công nợ phải thu, công nợ đã thanh toán, chuyển thành khoản trả trước
2.5. NV.OTC.15 – Chiết khấu theo doanh số bán tháng trước
2.6. NV.OTC.16 – Khách hàng trả trước tiền
2.7. NV.OTC.17 – Khách hàng đặt cọc
2.8. NV.OTC.18 – Khách hàng thanh toán tiền hàng cho nhiều hóa đơn
2.9. NV.OTC.19 – Khách hàng thanh toán tiền hàng
2.10. NV.OTC.20 – Khách hàng thanh toán tiền hàng bằng khoản trả trước
2.11. NV.OTC.21 – Khách hàng thanh toán tiền hàng bằng khoản đặt cọc
2.12. NV.OTC.22 – Giảm giá hàng bán, công nợ chưa thanh toán
2.13. NV.OTC.23 – Giảm giá hàng bán, công nợ đã thanh toán, trả lại tiền
2.14. NV.OTC.24 – Giảm giá hàng bán, công nợ đã thanh toán, chuyển thành khoản trả trước
3. Các nghiệp vụ điều chỉnh công nợ
3.1. NV.OTC.25 – Tăng công nợ
3.2. NV.OTC.26 – Giảm công nợ, công nợ chưa thanh toán
3.3. NV.OTC.27 – Giảm công nợ, công nợ đã thanh toán, trả lại tiền
3.4. NV.OTC.28 – Giảm công nợ, công nợ đã thanh toán, chuyển thành khoản trả trước
4. Các nghiệp vụ liên quan đến nợ vay
4.1. NV.OTC.29 – Cho đơn vị khác vay tiền
4.2. NV.OTC.30 – Nhận lại gốc vay
4.3. NV.OTC.31 – Nhận lãi vay
5. Các nghiệp vụ đầu tư
5.1. NV.OTC.32 – Nhận đầu tư từ đơn vị khác
5.2. NV.OTC.33 – Nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ đơn vị được đầu tư
6. Các nghiệp vụ thu tiền trực tiếp không liên quan tới công nợ
6.1. NV.OTC.34 – Thu tiền lãi gửi ngân hàng
6.2. NV.OTC.35 – Thu vi phạm hợp đồng
6.3. NV.OTC.36 – Thu các khoản nợ khó đòi
6.4. NV.OTC.37 – Thu các khoản nợ không chủ nợ
6.5. NV.OTC.38 – Thu các khoản bỏ sót năm trước
6.6. NV.OTC.39 – Thu các khoản bất thường khác
6.7. NV.OTC.40 – Thu tiền kinh phí đào tạo
7. Các nghiệp vụ khác
7.1. NV.OTC.41 – Trả lại tiền đặt cọc cho khách hàng
7.2. NV.OTC.42 – Rút tài khoản tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
7.3. NV.OTC.43 – Rút quỹ tiền mặt nộp tài khoản tiền gửi ngân hàng
7.4. NV.OTC.44 – Rút quỹ tiền mặt VND/ Tien gui NH mua ngoại tệ (USD)
7.5. NV.OTC.45 – Biếu tặng nguyên vật liệu, thành phẩm – Hạch toán vào chi phí khác
7.6. NV.OTC.46 – Ký quỹ mở L/C
7.7. NV.OTC.47 – Nhận lại tiền ký quỹ

Xem Bản sample:

Comments

comments