Quy Trình Hoạt Động và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh

Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh- Bộ Quy Trình Hoạt Động và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May

Dệt may là một ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam với: Hơn 5.000 doanh nghiệp,Sử dụng 2,5 triệu lao động,Nữa đầu năm 2015 xuất khẩu đạt khỏan 10 tỷ USD. Với việc tham gia hội nhập sâu-rộng và đặc biệt tham gia TPP, thuế xuất giảm từ 17,5% xuống 0% làm cho cho sức cạnh tranh ngành May Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.ICTROI.COM xuất bản bộ tài liệu giớ thiệu về quy trình hoạt động doanh nghiệp MAY.

280.000

Thông tin Sách

Số Trang

97

Loại file

PDF

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

08/2015

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Nội dung tập 1 gồm:

A.TỔNG THỂ
I.CHUỔI GIÁ TRỊ TOÀN CÂU NGÀNH DỆT MAY
II.THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH MAY VIỆT NAM
III.ĐỊA BÀN KINH DOANH PHÂN BỔ CÁC VÙNG MIỀN
IV.NHẬN DIỆN CÁC RỦI RO NGÀNH MAY
IV.1.Các rủi ro của doanh nghiệp trong ngành May
IV.2.Các cơ chế để kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
V.THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT DOANH NGHIỆP MAY
VI.QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ
B.QUY TRÌNH CHI TIẾT
I.QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG
I.1. Mô tả quy trình
I.2. Thủ Tục chi tiết
I.3. Kiểm soát nội bộ
II.KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
II.1. Mô tả quy trình
II.2. Thủ Tục chi tiết
II.3. Kiểm soát nội bộ
III.TÍNH ĐỊNH MỨC NGUYÊN PHỤ LIỆU
III.1. Mô tả quy trình
III.2. Thủ Tục chi tiết
III.3. Kiểm soát nội bộ
IV.CÂN ĐỐI NGUYÊN PHỤ LIỆU
IV.1. Cân đối Mua Nguyên Phụ Liệu
IV.1.1. Mô tả quy trình
IV.1.2. Thủ Tục chi tiết
IV.1.3. Kiểm soát nội bộ
IV.2 Cân đối Nguyên phụ liệu cho sản xuất
IV.2.1. Mô tả quy trình
IV.2.2. Thủ Tục chi tiết
IV.2.3. Kiểm soát nội bộ
V.MUA NGUYÊN PHỤ LIỆU
V.1 Mua Nguyên phụ liệu nhập khẩu
V.1.1. Mô tả quy trình
V.1.2. Thủ Tục chi tiết
V.1.3. Kiểm soát nội
V.2 Mua Nguyên phụ liệu trong nước
V.2.1. Mô tả quy trình
V.2.2. Thủ Tục chi tiết
V.3 Xử lý Nguyên Phụ liệu thiếu-hư hỏng
V.3.1. Mô tả quy trình
V.3.2 Thủ Tục chi tiết
V.3.3. Kiểm soát nội
VI.XUẤT HÀNG
VI.1. Mô tả quy trình
VI.2 Thủ Tục chi tiết
VI.3. Kiểm soát nội

Xin mời bạn xem bản sample của sách:

Comments

comments